Miništranti – záver školského roka

28. 6. 2015 sa uskutočnil miništrantský pingpongový turnaj, ktorým sme zakončili tento školský rok. Na prvých miestach sa umiestnili Viktor Molnár (1), Matúš Bolemant (2) a Andrej Jankovič (3). Andrej pre nás zabezpečil aj priestory CVČ. kde sa turnaj odohral, za čo mu pekne ďakujeme.

Vďaka aj chlapcom za službu pri oltári, po prázdninách sa tešíme opäť na prvé septembrové miništrantské stretnutie (zatiaľ predbežne posledná streda v mesiaci), kde by mala prebehnúť aj voľba nového hlavného miništranta. Ako skončila miništrantská súťaž nájdete aj na tomto linku – MINIŠTRANTSKÁ SÚŤAŽ.

Prajeme všetkým požehnaný čas prázdnin!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*