Príprava dospelých na prijatie sviatosti v Komárne (2015)

Objav Krista – sedemtýždňový evanjelizačný kurz pre katechumenov farnosti sv. Ondreja v Komárne 8.11. 2014 – 21.2. 2015.


Leave a comment

Your email address will not be published.


*