Próza

Prozaická tvorba z našej farnosti.

( Poviedka ) Otvorili sa dvere. Do miestnosti vošiel bledý poslanec Benedikt, ledabolo pozdravil, a celý roztrasený si sadol do kresla. Asistentka Eva skúmavo pozrela na neho. ,,Dnes som sa druhý krát narodil…,” so široko otvorenými očami povedal. ,,Čo sa stalo?” Sekretárka prerušila prácu, a …

Požehnaný pôst. ( Príbeh ) Bol pekný deň. Jarné slniečko občas vykúkalo spoza oblakov. Matka a dcéra sa ponáhľali na nedeľnú omšu. Bola prvá pôstna nedeľa. Omša začala jako obyčajne. Odzneli zaujímavé čítania a nasledovala kázeň pána kaplána Hovoril o potrebe obrátenia sa , a …