Archív podujatí vo farnosti

Naša farnosť sv. Ondreja v Komárne sa zúčastnila aj tento rok v sobotu 20.5.2017 púte detí a rodín našej farnosti za Blahoslavenou Pannou Máriou do Marianky, kde sa nachádza Svätá studňa, Krížová cesta a Bazilika Narodenia Panny Márie. Púte sa zúčastnili nielen deti, ale aj dospelí. Najlepší …

Druhá májová nedeľa (14.5.2017) bola pre našu farnosť slávnostná, keďže 14 detí prvýkrát pristúpilo k oltáru, aby prijalo sviatosť Oltárnu. Nadšenie detí s blížiacim sa dňom prvého svätého prijímania stúpalo. Rodičia aj deti žili prípravami už od piatku, kedy absolvovali nácvik a pristúpili k sviatosti zmierenia. Úsilie pána kaplána, pani …

RADUJ SA Z DARU MATERSTVA RADUJ SA Z DARU LÁSKY VEĎ BOH ŤA STVORIL MAMOU A POZÝVA ŤA K RADOSTI ODOVZDANIA Milé mamy, ale aj všetci, ktorí si chcete prečítať o tom, ako to je, keď sa modlí viac ako tisíc mám z celého Slovenska za svoje deti. Nie, neboli to len …

– Zraz: pred Domom Matice Slovenskej – Odchod: o 7:00 hod. –  Príchod: približne o 18:00 hod. –  Kontaktná osoba: p. Bundová (0940 214 238) –  Cena dopravy: 8 ,- eur / osoba (platí sa u pani Bundovej)  Program:  turistická trasa  Rača – Marianka,pešia púť cca 2 a pol hodiny do Mariánky, …

PBJK! Bratia a sestry zanietení za nové povolania pre Cirkev, v týždni od 28. apríla do 7. mája 2017 nás pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.  V posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:             „Preto prosím farské spoločenstvá, združenia …

Členky Ružencového bratstva našej farnosti, sa v roku stého výročia zjavenia p. Márie Fatimským deťom dohodli, že obohatia svoju činnosť o viacero aktivít. – Každú prvú sobotu v mesiaci sa pred večernou svätou omšou modlíme Fatimský ruženec. – Prvú nedeľu v mesiaci po modlitbe svätého ruženca na fare sa …

Záverečný kurz Odovzdaj Krista bol mnohými účastníkmi kurzov Objav Krista a Nasleduj Krista očakávaný a žiadaný. Bohu vďaka, máme ho tu! Bola za tým iba túžba po stretávaní sa navzájom, alebo nebodaj túžba zažiť niečo, čo sme ešte v takejto forme nezažili? Neraz medzi účastníkmi …

**     Srdečne Vás pozývame na Pôstne krížové cesty v našej farnosti, ktoré máme vždy v soboty, v Kostole sv. Rozálie, ½  hodinu pred sv. omšou (16:30 hod.). Ten, kto si koná v pôstnom období krížovú cestu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.  

Od začiatku aktuálneho kalendárneho roka prebieha na našej fare kurz s názvom Nasleduj Krista, ktorý je súčasťou evanjelizačno – katechetického programu organizácie ChristLife. Ako účastník kurzu som sa mohol oboznámiť s učením Ježiša Krista a prehĺbiť svoj vzťah s ním. Počas pravidelných stretnutí, najmä pri …

 V sobotu, 18. februára 2017 sme traja miništranti našej farnosti pod vedením pána kaplána Rudolfa Kopinca absolvovali výlet do malej dedinky s názvom Trstice. Boli sme tam z dôvodu návštevy bývalého pána dekana našej farnosti, vdp. Ladislava Eleka. Privítal nás vo svojom novom pôsobisku, na …

1 2 3 4 5 23