Archív podujatí vo farnosti

V nedeľu 18. marca sa v našej farnosti po prvý raz uskutočnilo charitatívne podujatie s názvom “Podeľme sa!” Na piatu pôstnu nedeľu dobrovoľníci pripravili tri druhy tzv. “pôstnej polievky”, ktorú si po sv. omši vychutnali veriaci v priestoroch fary. Za polievku vhodili dobrovoľný príspevok do …

                             Prednedávnom prebehol v našej farnosti kurz Odovzdaj Krista. Aj keď sa po ňom udialo mnoho udalostí, predsa je dobré vrátiť sa a zaspomínať si na tie chvíle, keď sme spoločne naberali …

V KOMÁRNE SME PRIVÍTALI NOVÉHO P. KAPLÁNA V sobotu večer, 1. júla 2017 malo naše farské spoločenstvo v kostole sv. Rozálie možnosť spoznať vdp. MILANA CEHLÁRIKA, ktorý doteraz pôsobil vo farnosti Piešťany. K záveru jeho prvej svätej omše v Komárne sme ho srdečne privítali. Na …

Niečo začína a niečo končí. Tak aj kurz Odovzdaj Krista, ktorý prebiehal v komárňanskej farnosti dosiahol svoje vyvrcholenie v podobe duchovnej obnovy. Zúčastnili sme sa jej skoro všetci účastníci, ktorí navštevovali kurz počas niekoľkých týždňov. Dňa 17. júna 2017, v sobotu, prebehla duchovná obnova v rámci …

Druhý štvrtok po Turíciach – Zoslaní Ducha Svätého, 15. júna 2017, na slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sme v našej farnosti v Komárne prežívali významné chvíle. Z poverenia o. kanonika Róberta Kissa bola obnovená tradícia slovensko-maďarskej eucharistickej procesie. Veriaci zo spoločenstiev maďarskej i slovenskej časti farnosti boli ním …

Pre tých, ktorým sa nepodarilo prísť osobne na stretnutie farníkov, no zaujíma ich aktuálne dianie vo farnosti, pridali sme k ostatným najnovší elektronický zápis zo stretnutia farníkov – link. Prajem pekný záver školského roka ;). Kaplán.       _______________

Keďže sa nám oteplilo, spolu s deťmi trávime na stretkách viac času i vonku. Zahrali sme sa v detskom parku, mali ministopovačku v centre mesta, tvorili sme ruženec, rozprávali sa o fatimských udalostiach a posledný májový týždeň sme sa so stretkom zapojili do celoslovenskej kampane …

Dňa 27. mája 2017 sa uskutočnila birmovná slávnosť v kostole sv. Ladislava v Hurbanove. Nakoľko sa v tomto školskom roku pre malý počet prihlásených birmovancov u nás sviatosť birmovania nevysluhovala, bolo nám, trom birmovancom z Komárna – pani Sylvii Priškinovej, pani Viere Rajnohovej a Adele Čéryovej ml., umožnené …

Zvykom na Slovensku je, že deti pristupujú k prvému svätému prijímaniu v tretej triede základnej školy. V septembri sa aj moja dcéra rozhodla, že chce prijať túto sviatosť. Náš prvý krok viedol na faru, kde sme sa zoznámili, dostali sme plán stretnutí detí a rodičov. Súčasťou nášho farského …

1 2 3 4 23