Odovzdaj Krista

– Termín kurzu ODOVZDAJ KRISTA: 3.5. – 17.6. 2017

– Prihlásiť sa je možné od 18.3. do 20.4. 2017

– Miesto: fara, Palatínova 11, Komárno

– O čom to celé je: Odovzdaj Krista je sedemtýždňový kurz určený pre ľudí, ktorí absolvovali kurzy Objav Krista a Nasleduj Krista a je zameraný na odovzdávanie Ježiša druhým. Kurz sa sústredí na osobnú a priateľskú evanjelizáciu, kde sa o náš vzťah s Ježišom delíme s ľuďmi pri každodenných stretnutiach. Kurz učí porozumieť osobnej ceste s Pánom, ktorá je jedinečným darom každého jedného z nás, ale cieľom je aj nadobudnúť postoj srdca, vďaka ktorému sa účastníci stanú otvorení odovzdávať kedykoľvek a kdekoľvek radostnú zvesť, ktorú zažili a neustále zažívajú.

– Kontakt: 0914 253 404 (kaplán)

                             Prednedávnom prebehol v našej farnosti kurz Odovzdaj Krista. Aj keď sa po ňom udialo mnoho udalostí, predsa je dobré vrátiť sa a zaspomínať si na tie chvíle, keď sme spoločne naberali …

Niečo začína a niečo končí. Tak aj kurz Odovzdaj Krista, ktorý prebiehal v komárňanskej farnosti dosiahol svoje vyvrcholenie v podobe duchovnej obnovy. Zúčastnili sme sa jej skoro všetci účastníci, ktorí navštevovali kurz počas niekoľkých týždňov. Dňa 17. júna 2017, v sobotu, prebehla duchovná obnova v rámci …

Záverečný kurz Odovzdaj Krista bol mnohými účastníkmi kurzov Objav Krista a Nasleduj Krista očakávaný a žiadaný. Bohu vďaka, máme ho tu! Bola za tým iba túžba po stretávaní sa navzájom, alebo nebodaj túžba zažiť niečo, čo sme ešte v takejto forme nezažili? Neraz medzi účastníkmi …

Licencia vďaka štedrosti dobrodincov zakúpená, tretí a záverečný kurz je nám k dispozícii… – už len nájsť ten správny termín 😉 Akými témami nás kurz prevedie… 1. stretnutie: Povolaní odovzdávať Krista, 2. stretnutie: Priateľstvo – spôsob, ako odovzdávať Krista, 3. stretnutie: Vedieť rozpovedať svoj Príbeh, …