Nasleduj Krista

– Prihlasovanie na najbližší kurz NASLEDUJ KRISTA sa vo farnosti otvorí v decembri 2017

– Termíny stretnutí: … aktualizujeme v čase prihlasovania

– O čom to celé je: Kurz „Nasleduj Krista“ je druhá časť evanjelizačného programu, ktorý je určený ľudom, ktorí absolvovali kurz „Objav Krista“ a chcú prehĺbiť svoj vzťah s ním. Cieľom nie je ľudí vzdelávať, ale prakticky ich naučiť, ako rásť vo vzťahu s Ježišom Kristom. Kurz v sebe zahŕňa sedem týždenných stretnutí a duchovnú obnovu po piatom stretnutí. Témy, ktorými sa zaoberáme a zdieľame sa o nich sú: Každodenná osobná modlitba, Počúvanie Boha pri čítaní Svätého písma, Moc sviatostí, Vzájomné odpustenie, Život v moci Ducha, Svet, Telo a Diabol, Žiť poslanie Cirkvi. Stretnutia sú vhodné aj pre tých, ktorí síce sviatosti v detstve prijali, neboli však vo viere vedení a túžia vieru kresťanov – katolíkov viac spoznať.
– Kontakt: 0914 253 404 (kaplán)

Od začiatku aktuálneho kalendárneho roka prebieha na našej fare kurz s názvom Nasleduj Krista, ktorý je súčasťou evanjelizačno – katechetického programu organizácie ChristLife. Ako účastník kurzu som sa mohol oboznámiť s učením Ježiša Krista a prehĺbiť svoj vzťah s ním. Počas pravidelných stretnutí, najmä pri …

Od 14. januára do 18. marca 2017 prebehne v našej farnosti opäť kurz Nasleduj Krista. Ide o 7 stretnutí (stretávame sa v sobotu večer -18:30 – 21:00) a jeden deň duchovnej obnovy. Pri jednotlivých stretnutiach sa venujeme témam:  Každodenná osobná modlitba, Počúvanie Boha pri čítaní Svätého písma, …

Celodenná duchovná obnova kurzu Nasleduj Krista bola v sobotu, 4. júna 2016 v Novej Stráži. Stretli sme sa v krásnom prírodnom prostredí na chate priateľov našej farnosti, Zola a Olinky. Pod duchovným vedením nášho pána kaplána, sme hľadali odpovede na naše otázky v témach SVET, TELO, DIABOL. Zhodli sme sa na  tom, …

V prípade záujmu, začne v našej farnosti od 7. mája kurz Nasleduj Krista. 6 stretnutí a jeden deň duchovnej obnovy v sebe zahŕňajú témy: Každodenná osobná modlitba, Počúvanie Boha pri čítaní Svätého písma, Moc sviatostí, Vzájomné odpustenie, Život v moci Ducha, Žiť poslanie Cirkvi, … Kurz je vhodný pre …