eRko – stretká pre deti na fare

– Čas: nedele od 14:00 – 16:00

– Vedúci: manželia Jankovičovi, Maťo a Filip Szöllősi

– Čo robíme: spolu s deťmi pravidelné stretnutia v malých skupinkách – spoločenstvách, kde sa rozprávame, hráme a hľadáme odpovede na otázky, ktoré nás zaujímajú. Výlety, tábory, karnevaly, dni radosti aktivity spojené s ročnou témou. Viac info na www.erko.sk.
– Kontakt na nás: 0908 549 645

Dobrá novina

08/01/2016 // 0 Comments

Na druhý sviatok vianočný (26.12.2015) v našej farnosti koledovalo 22 koledníkov (10 deti,  12 vedúcich) v 2 skupinkách. Spolu navštívili 13 domácností . Zakoledovali aj našim farníkom počas sv. omše v nedeľu 27.12.2015. Pre zbierku Dobrá Novina vyzbierali sumu 717 eur. Vďaka všetkým, ktorí obetovali …

Každoročne majú deti našej farnosti možnosť zapojiť sa do nácviku koledníkov Dobrej noviny, kde krátkym pásmom piesne, modlitby, slova vianočného vinša, potešia rodiny našej farnosti. Je to výborná príležitosť ako vaše deti zapojiť do slávenia Vianoc v spoločenstve ich kamarátov, farnosti. Prvý nácvik bude túto …

Aj tento rok sa stretli už po druhýkrát deti, mladí, rodiny, ale aj starší našej farnosti, aby oslávili sviatok svätého Martina. Začali sme svätou omšou v Kaplnke sv. Anny.  Po svätej omši nechýbal ani lampiónový sprievod. Svätý Martin vyšiel von medzi deti, aby im zapálil lampióny, …

V októbri sa deti z našej farnosti zapojili do Detského činu pomoci. Je to celoslovenská kampaň, ktorej organizátorom je eRko. Povzbudzuje deti, ale i tých, ktorí s nimi pracujú, k nezištným skutkom pomoci vo svojom okolí. Koná sa každý rok v mesiaci október od roku 2000. Tento rok …

Srdečne pozývame deti, rodiny, mládež i starších na 2. lampiónový sprievod v našej farnosti. Štvrtok, 12.11.2015, začneme spoločnou sv. omšou o 17:00 v kaplnke sv. Anny, odtiaľ pôjde lampiónový sprievod na faru. Tam bude pre deti pripravený krátky program a občerstvenie. Prosíme, kto chce a môže, …

1 2