Objav Krista

– Prihlasovanie na najbližší kurz OBJAV KRISTA sa vo farnosti otvorí v septembri 2017

– Termíny stretnutí: … aktualizujeme v čase prihlasovania

– Miesto: fara, Palatínova 11, Komárno

– O čom to celé je: Objav Krista je sedem stretnutí a jeden deň duchovnej obnovy, ktoré v našej farnosti pomáhajú dospelým v príprave na iniciačné sviatosti (krst, 1. sväté prijímanie a birmovanie). Po absolvovaní tohto kurzu pokračujeme stretnutiami hlbšej katechizácie, ktorá trvá do Veľkej noci, kedy dospelí, v prípade záujmu, prijímajú sviatosti Cirkvi. Kurz vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli (znovuobnovili živý vzťah) s Ježišom Kristom! Stretnutia sú vhodné aj pre tých, ktorí síce sviatosti v detstve prijali, neboli však vo viere vedení a túžia vieru kresťanov – katolíkov viac spoznať.

– Kontakt: 0914 253 404 (kaplán)

( Interwiew ) Milá usmievavá pani s veselými očami si sadá predo mňa, a trpezlivo čaká na moje zvedavé otázky… Ako prežívala kurz Objav Krista ona… V našej farnosti prebehol v septembri kurz Objav Krista, ktorého sa zúčastnilo deväť záujemcov. Medzi nimi bola aj pani Evička Némethová. …

( Interwiew ) Mladý, inteligentný muž s moderným výzorom… Mladý pedagogický pracovník na Univerzite Komenského v Bratislave… Účastník kurzu Objav Krista… … a jeho svedectvo o kurze… Od októbra do polovice decembra 2016 prebehol na fare Rímskokatolíckej cirkvi kurz Objav Krista. Kurz mal osvetliť osobu …

          Sedem stretnutí, jeden deň duchovnej obnovy. Začíname spoločnou večerou, diskutujeme o témach ako: Aký je zmysel života? Prečo je Ježiš dôležitý? Čo nám chce Ježiš povedať? Prečo potrebujem Spasiteľa? Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie? Kto je Duch Svätý? Nový život …

Rýchlo, ale veľmi plodne ubiehali mesiace prípravy pre nás, ktorí sme sa pripravovali na prijatie sviatosti krstu, prvého svätého prijímania a birmovania. Z týždňa na týždeň sme sa schádzali, aby sme prenikali do tajomstiev našej viery. Absolvovali sme kurzy “Objav Krista” a “Nasleduj Krista”. Názov …

Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Toto sú úvodné slová modlitby, ktorou sme začínali dňa 12.3.2016 duchovnú obnovu my, účastníci kurzu Nasleduj Krista. Zaoberali sme sa témami: Svet, Telo a Diabol. Žijeme vo svete, v ktorom mnohé dobré veci pochádzajúce prvotne od Boha, už neslúžia pôvodnému zámeru a sú …

Kľud, ticho a pokoj. Pohoda v duši… V srdci… Aj to je jedno z ovocí Ducha. Tak, ako o tom svedčí rozhovor s jednou mladou slečnou o pocitoch spojených s Kurzom Objav Krista. Kurzom prebiehajúcim na katolíckej fare. Rozhovor odznel vo farskej knižnici. Klaudia Kráľ sa takto rozhovorila na podnet mojich otázok… – „Čo …

Návraty… Na rodnú hrudu… Na rodnú zem… Ale aj k matke Cirkvi. Niekdy človek hľadá, čo by ho uspokojilo. Chodí svetom sem a tam. Dobrý Boh čaká. Čaká na svoje zatúlané deti. O to väčšia radosť je v nebi, keď sa vráti Nebeskému Otcovi drahý …

Ciele kurzu “OBJAV KRISTA”: Pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, precítiť lásku Otca a dostať silu Ducha Svätého, aby sme žili ako jeho deti a slúžili ako jeho učeníci v Katolíckej cirkvi. Pomôcť účastníkom nájsť v rámci farnosti spoločenstvo ľudí …