Zamyslenia

Zamyslenie

25/07/2017 // 0 Comments

                                                     

Invokácia…

25/05/2017 // 0 Comments

Pane Bože, prosím, daj, aby bolo čo najviac kresťanských sŕdc plných Živého Boha – živej Lásky…

SRDCOM DOBRÉHO APOŠTOLÁTU JE LÁSKA V SRDCI APOŠTOLA … Drahí bratia a sestry! Ku tejto myšlienke ma inšpirovala kázeň otca Mariana Kuffu. Myslím, že môže byť užitočná pre každého apoštola. Aj laického. Nech vás Dobrý Pán Boh žehná!

  Od počatia človek rastie, vyvíja sa, kráča svojím životom. Kráča v čase a v priestore. Obyčajne jeho život trvá niečo okolo osemdesiat rokov, niekedy viac. Potom prichádza smrť a večnosť… Ale nie je jedno, že aká večnosť!… Ak človek kráča životom, veru, častokrát aj padne. …

   Život prináša rôzne ťažkosti a úlohy, ktoré treba riešiť. Niekedy sme postavení pred dilemy, či voliť to, alebo ono riešenie. Niekedy sa zdá jedno riešenie horšie od druhého. Zvykom je voliť menšie zlo. Je to však presvedčivé pre všetkých? Niekedy to nestačí… Napríklad zákonníkom …

SVIATOK KATEDRY SV. PETRA, APOŠTOLA 22.2. 2016 V zbore Dvanástich má Šimon Peter prvé miesto. Ježiš mu zveril výnimočné poslanie. Vďaka zjaveniu, ktoré dostal od Otca, Peter vyznal: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,16). Náš Pán mu vtedy povedal: „Ty si Peter a na …

Sú pre kresťana najdôležitejšie slová živého Božieho Slova – Ježiša Krista : „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!” ( Mk 12,30) Spomeňme ešte Ježišove Nové prikázanie: „Nové prikázanie vám …

1 2 3 6