Články

Najstaršie pútnické miesto na Slovensku Skalka sa nachádza na území farnosti Skalka na Váhom a patrí do Nitrianskej diecézy. Začiatkom 13. storočia tu bol na počesť svätcov Andreja-Svorada a Beňadika vybudovaný benediktínsky kláštor, ktorý sa stal duchovným centrom Považia. V priebehu 16. storočia bol kláštor …

Začiatok duchovných cvičení: 12. júla 2019 o 9:00 hod. Záver duchovných cvičení: 14. júla 2019 o 15:30 hod. začínajúcou sv. omšou. Miesto duchovných cvičení: Školský internát Strednej priemyselnej školy (Gazdovská 13) Prihlásenie: mail: farakomarno@gmail.com alebo na farskom úrade. Možnosť ubytovania: 11., 12. a 13. júla …

( Poviedka ) Otvorili sa dvere. Do miestnosti vošiel bledý poslanec Benedikt, ledabolo pozdravil, a celý roztrasený si sadol do kresla. Asistentka Eva skúmavo pozrela na neho. ,,Dnes som sa druhý krát narodil…,” so široko otvorenými očami povedal. ,,Čo sa stalo?” Sekretárka prerušila prácu, a …

Vyslovujeme veľké “Bohu vďaka” za to, že v našej farnosti sa konala 4. augusta 2018 duchovná obnova Ružencového bratstva. Na slávnosť 55. výročia založenia Ružencového bratstva prijal pozvanie provinčný promótor pre ruženec na Slovensku brat Alan Dely, OP. Svojou prítomnosťou nás potešil aj kňaz Jozef …

KROKY VIERY

18/08/2018 // 0 Comments

( Poviedka podľa skutočného príbehu ) Teofil mal voľno, a rozmýšľal o svojich plánoch na tento deň. Spomenul si na svojho chorého priateľa Adama v penzióne. Pôjde ho navštíviť. Teofil bol za chvíľu na vrátnici penziónu. Pri balkónových dverách sedel Adam na elektrickom vozíku, a …

Srdečne všetkých pozývame na duchovnú obnovu pri príležitosti 55. výročia založenia Ružencového bratstva v Komárne, ktorá sa uskutoční 4. augusta 2018.  

Birmovka 2018

16/04/2018 // 0 Comments

V nedeľu 15. 4. 2018 sa v našej farnosti vysluhovala sviatosť birmovania. Vsdp. Róbert Kiss, biskupský vikár udelil túto sviatosť trinástim birmovancom.

V rámci duchovnej prípravy na vyhlásenie nášho farského kostola sv. Ondrej za “baziliku minor” sme v uplynulú sobotu privítali medzi nami ďalšieho z bývalých kaplánov vdp. Ivana Ružičku. Po vdp. Petrovi Švecovi, ktorý nás navštívil predchádzajúci týždeň, sa aj on prihovoril veriacim. V predvečer slávnosti …

1 2 3 6